новини

Строителни дейности от първа фаза към 13.05.2022

Достигната Кота +0.00 за сгради №7, №8, №9, №10, №18, №19, №30, №38, №46 и №58

Празнично работно време 22.04-25.04.2022г.

Строителни дейноси от първа фаза към 12.04.2022