Residential Park Plovdiv: първия по рода си проект в България

Приветстваме всяко предизвикателство, а Residental Park Plovdiv е наистина предизвикателство и шанс за жителите на този пъстър и древен град не просто да пристъпят в 21 век, а да се потопят в сърцевината на модерен, комфортен и сигурен начин на живот, в един наистина зелен оазис.
Ако нашата мисия е да предложим и на най-капризния клиент уникалния негов дом, съобразявайки се с всичките му изисквания и претенции, то тя със сигурност може да бъде реализирана в Пловдив.

ПРОЕКТЪТ

Residential Park се намира в един от най-новите и бързо развиващи се квартали в източната част на град Пловдив – жк "Тракия". Локацията на жилищния комплекс е в непосредствена близост до парк „Лаута“, което е предпоставка за по-приятен микроклимат, по-чист въздух и по-качествена среда за живот. Теренът е с площ 136 541 кв.м, на който се разполагат 58 броя жилищни сгради, обществена зона – търговска и офисна част, ресторанти, заведения за бързо хранене, подземен паркинг и 2 отделни сгради паркинг, обслужващи живеещите. В следващ етап са предвидени и детска градина, спортна зона, включваща различни видове спорт, големи водни пространства с организирана паркова среда за отдих около тях, по-високи обществени сгради със смесени функции. В цялост проектът предвижда всичко необходимо за нормален и здравословен начин на живот на бъдещите обитатели. За целта подходите и достъпът до ситуацията са решени на градоустройствено ниво, така че да не компрометират дейността на съществуващата инфраструктура.


Проектът цели да установи здравословния начин на живот в града в такъв тип затворени комплекси, да подсигури средата на живот на бъдещите обитатели, да се наложат пешеходните подходи и велоалеите, чрез същата тази среда да стимулира спорта и различен вид активности. За целта са заложени открити спортни площадки и атрактивна кардиоалея. Обстоятелственото проучване на мащабни комплекси от този вид по света, като се започне от САЩ, Европа, Източна Европа и се стигне до България, показва, че именно този тип организиране на повече функции около жилищните зони е правилният подход. Отворената и открита обществена зона е заимствана от северноамериканския способ за организиране на търговски зони, около която се ориентират жилищните сгради.

Сподели:

leaf photo

Имате въпроси?