Удостоверение по чл.181 (Акт 14) сгради от Етап 1

Уважаеми клиенти,

уведомяваме Ви, че към 20.03.2024г. всички 22 бр. сгради в Етап 1 имат Акт 14 и Удостоверение по чл.181 (завършен груб строеж).

Сподели:

leaf photo

Имате въпроси?